CHÚ TRỌNG ĐẾN KHÔNG GIAN XANH
Mật độ xây dựng chỉ 30%, toàn bộ diện tích còn lại được dành cho công viên, cảnh quan, bể bơi, mặt nước nghệ thuật, vườn nhiệt đới…. Tổng thể kiến trúc hài hòa, sang trọng và gần gũi thiên nhiên.

CHÚ TRỌNG ĐẾN KHÔNG GIAN XANH
Mật độ xây dựng chỉ 30%, toàn bộ diện tích còn lại được dành cho công viên, cảnh quan, bể bơi, mặt nước nghệ thuật, vườn nhiệt đới…. Tổng thể kiến trúc hài hòa, sang trọng và gần gũi thiên nhiên.Mật độ xây dựng chỉ 30%, toàn bộ diện tích còn lại được dành cho công viên, cảnh quan, bể bơi, mặt nước nghệ thuật, vườn nhiệt đới…. Tổng thể kiến trúc hài hòa, sang trọng và gần gũi thiên nhiên.